۱۳۹۰/۰۷/۲۵

پخش گسترده تصاویر و دی وی دی سخنان شاهزاده رضا پهلوی در غرب تهران مهر ماه 1390درود بر شجاعت جوانان غرب تهران و همه ایرانیان آزاده

Press Release about Kamran Ghaderi

" Kamran Ghaderi's epic 9000 kilometers journey back to his beloved homeland " Iran" has captured the imagination of mil...