۱۳۹۰/۰۷/۲۴

اندر باب سایت انقلاب اسلامی آقای بنی صدر که سیاست آن حذف است نه وصل

برای دیدن عکس با اندازه واقعی روی آن کلیک کنید

آیا تصویر بالا برایتان آشناست.بله این سایت جناب بنی صدر اولین رییس جمهور جمهوری اسلامی است. حالا وقتی این سایت را باز میکنید به چه چیز برخورد میکنید.

1-سمت راست تصویر مطلبی راجع زنده یاد دکتر شاهپور بختیار نوشته وسعی در تخریب او و ملی گرایان با شرافت کرده است

2-سمت چپ در یک مطلب سعی کرده مجاهدین را تخریب کند

3-در گزینه سوم سعی کرده رضا شاه بزرگ را تخریب و با توصل به زنده یاد دکتر مصدق ،مشروطه خواهان و هواداران شاهزاده رضا پهلوی را تخریب کند

4-اسم خود سایت خود نوعی توهین به همه آنهایی است که از جمهوری اسلامی ضربه خوردند.انقلاب اسلامی توهین به همه آزادی خواهان است.

5-پرچم بالای سایت هم پرچمی بی هویت است.نه پرچم جمهوری اسلامی است نه پرچم با شکوه شیر و خورشید نشان و برای خودش هم پرچم اختراع کرده و به هویت ما توهین کرده.

حال یک سوال در ذهن باقی است جناب بنی صدر شما که دم از اتحاد میزنید اکنون در این شرایط حساس که هر لحظه امکان دارد هر بلایی سر میهن ما بیاید وقت این صحبتهاست؟وقت بیرون کشیدن پرونده برای دیگران است؟وقت حدر دادن فرصتها به نفع استبداد و به ضرر آزادی خواهان است؟ وقت پاشیدن نمک به زخمی به نام آزادی است که ملت ایران 120 سال در جستجو آن است؟

آیا برای وصل کردن آماده اید یا برای فصل کردنPress Release about Kamran Ghaderi

" Kamran Ghaderi's epic 9000 kilometers journey back to his beloved homeland " Iran" has captured the imagination of mil...