۱۳۹۱/۰۲/۲۱

آقایان اصلاح طلب خط امامی شما جنبه دموکراسی ندارید+سند

این روزها میشنویم که اصلاح طلبان خط امامی راه افتاده اند که صدای ما در سایت بالاترین فیلتر شده است.همه عزیزان را رجوع میدهم به ماهها گذشته که تعداد زیادی از مشروطه خواهان تصمیم گرفتند که به هیچ وجه به دیگران منفی ندهند و با منفی دادن مخالفت خود را نشان دهند.متاسفانه پیروان خط امام که اصولا بویی از دموکراسی نبردند سعی کردند به عناوین مختلف با زدن انگ ,تحریک و روشهای مختلف مشروطه خواهان را تحریک کنند تا دوباره به منفی دادن روی بیاورند ولی این کار ثمری نداشت ولی متاسفانه اینقدر دیگر این وقاحت ادامه داشت که این خط امامی ها شروع به فحاشی مستقیم به شاهزاده رضا پهلوی کردند و با وجود اینکه فحاشی در بالاترین خلاف قوانین هست و موجب حذف لینک میشود بالاترین نیز واکنشی نسبت به این فحاشی ها نشان نداد.

در عکسهای زیر میتوانید دو نمونه از این فحاشی ها را ببینید:


بعد از آن عده ای از دوستان تصمیم گرفتن که به این روند خاتمه و از این امکان قانونی بالاترین استفاده کنند و این روند فحاشی را خاتمه دهند.

حال سوال این هست آیا باید از این امکان قانونی بالاترین استفاده کرد یا خیر؟ چرا وقتی خود خط امامی ها از این استفاده میکنند سانسور محسوب نمیشود ولی گروههای دیگر سانسور محسوب میشود.

به هر حال این موضوع باید عنوان شود که دولت آینده ایران هم نه دولت مردمی بلکه دولت قانون باشد.پس شما سعی کنید به قانون که بر اساس حقوق بشر و آزادی بیان هست احترام بگذارید.

چه میزان از پول ملت ایران در بودجه 97 صرف آخوندها میشود؟

چه میزان از پول ملت ایران در بودجه 97 صرف آخوندها میشود؟ این سوالی است که بسیاری از دوستان می خواهند آن را بدانند و می پرسند، دربرنا...