۱۳۹۱/۰۷/۰۹

اندرباب حکومت آخوندی که همه را دزد کرده است اینبار از نوع ایرانسلی

اگر  در فیس بوک دارای اکانتی باشید و نگاهی به گروههای بزرگ فیس بوکی بیندازید با یک پوسترهایی مواجه میشوید که اگر این عملیات را انجام دهید شارژ خط ایرانسل شما دو برابر میشود . به این دو نمونه تصویر نگاه کنید :

در این روش طرفی که قصد دزدی از دیگران دارد شماره موبایل خود را معکوس مینویسد و میگوید این کد را در موبایل خود وارد کنید. با این کار شارژ موبایل شما برای این شماره میرود.

خب چه میشود نتیجه گرفت ؟ جز اینکه جمهوری پر برکت اسلامی دزدی را در آحاد جامعه و حتی کسانی که به فیس بوک و سایتهای فیلتر شده دسترسی دارند  نهادینه کرده است . در واقع این حکومت ننگین برای افزایش معنویت آمد ولی الان میبینیم از آن معنویت که در زمان شاه هم بود چیزی باقی نگذاشته است.

به هر حال نصیحتی را از مبارز نستوه بشنوید و در زندگی خود گوسفند نباشید به خصوص در این جامعه ایرانی همه گرگ شده اند و میخواهند برایشان گوسفند خوبی باشید.

داستان نمکدون صادراتی در ترکیه

امروز رفته بودم نمکدون بخرم یه دفعه از توی ردیف نمکدونها متوجه یه نمکدون ایرانی شدم. یک دفعه چنان غرور ملی تمام وجودم رو فرا گرفت و به فر...