۱۳۹۲/۰۹/۱۶

اندرباب حمله به صفحه مسی و شعور نداشته امت تربیت شده زیر دست جمهوری اسلامی

روزی به صفحه بازیکن تیم ایتالیا حمله می کنند ، روزی دیگر به صفحه لوران فابیوس ، روز نیز به صفحه مسی بهترین بازیکن جهان و این احمقان دست پرورده آخوند نمی دانند که با این کار خاک بر آفتاب میپاشند.

و باز هم امت شعار ، با هم گروه شدن با آرژانتین ملت شعارزده ایران بعد از حمله به صفحه لیونل مسی و دادن فحش خار مادر به او ، به تکنیک های فتوشاپ روی آورده و بر مسی تف انداختند . امت شعار زده که روزی خمینی را در ماه میبیند روزی ظریف را، روزی جاوید شاه میگوید روزی مرگ بر شاه ، کلا مدت زمان زیادی هست که شرافت و پرستیژ و غرور ملی ما از بین رفته است و بسیارانی از ایرانیان بی شرافت شده اند .

بروید و این فحاشی ها را در صفحه مسی ببینید ، یاد این ضرب المثل پاشیدن خاک بر آفتاب افتادم . امت شعار زده و بیخرد ایران، ناتوانی خودش را با فحش و شعار میخواهد جبران کند . یاد آن جریان معروف افتادم از یک طرف مرگ بر آمریکا میگویند و از طرفی آرزوی داشتن گرین کارت آمریکا را دارند .حال همینها آرزو دارند با مسی یک عکس یادگاری داشته باشند.
این تصویر فقط نمونه ای از هزاران فحش و حتی تهدیدی است که امت آخوند پرور در صفحه مسی انجام داده است :


از آن روز دشمن به ما چیره گشت ، که ما را روان و خرد تیره گشت.

تا این امت دست پرورده آخوند و بی شعور در این کشور هستند راه بسیار تا رسیدن به آزادی واقعی در پیش داریم

Press Release about Kamran Ghaderi

" Kamran Ghaderi's epic 9000 kilometers journey back to his beloved homeland " Iran" has captured the imagination of mil...